• Φωτογραφία

 • Όνομα

 • Χρήση από Τμήμα

 • Κτίριο

 • Τύπος

 • Θέσεις

 • WiFi

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Ιατρικής
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
Αμφιθέατρο

374

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
 • Τμήμα Ιατρικής
 • Τύπος : Αμφιθέατρο
 • Θέσεις : 374
 • WiFi : Ναι
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
Τμήμα Ιατρικής
Τύπος : Αμφιθέατρο
Θέσεις : 374
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Ιατρικής
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
Αμφιθέατρο

208

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
 • Τμήμα Ιατρικής
 • Τύπος : Αμφιθέατρο
 • Θέσεις : 208
 • WiFi : Ναι
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
Τμήμα Ιατρικής
Τύπος : Αμφιθέατρο
Θέσεις : 208
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Ιατρικής
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
Αμφιθέατρο

208

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
 • Τμήμα Ιατρικής
 • Τύπος : Αμφιθέατρο
 • Θέσεις : 208
 • WiFi : Ναι
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Ισόγειο
Τμήμα Ιατρικής
Τύπος : Αμφιθέατρο
Θέσεις : 208
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Φαρμακευτικής
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Υπόγειο
Αμφιθέατρο

140

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Υπόγειο
 • Τμήμα Φαρμακευτικής
 • Τύπος : Αμφιθέατρο
 • Θέσεις : 140
 • WiFi : Ναι
Αμφιθέατρα Ιατρικής
Υπόγειο
Τμήμα Φαρμακευτικής
Τύπος : Αμφιθέατρο
Θέσεις : 140
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
Αμφιθέατρο

126

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
 • Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • Τύπος : Αμφιθέατρο
 • Θέσεις : 126
 • WiFi : Ναι
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τύπος : Αμφιθέατρο
Θέσεις : 126
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Φιλοσοφίας
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
Αμφιθέατρο

126

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
 • Τμήμα Φιλοσοφίας
 • Τύπος : Αμφιθέατρο
 • Θέσεις : 126
 • WiFi : Ναι
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
Τμήμα Φιλοσοφίας
Τύπος : Αμφιθέατρο
Θέσεις : 126
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
Αμφιθέατρο

126

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
 • Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Τύπος : Αμφιθέατρο
 • Θέσεις : 126
 • WiFi : Ναι
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Τύπος : Αμφιθέατρο
Θέσεις : 126
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Φιλοσοφίας
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
Αμφιθέατρο

126

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
 • Τμήμα Φιλοσοφίας
 • Τύπος : Αμφιθέατρο
 • Θέσεις : 126
 • WiFi : Ναι
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
Τμήμα Φιλοσοφίας
Τύπος : Αμφιθέατρο
Θέσεις : 126
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
Αμφιθέατρο

126

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
 • Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • Τύπος : Αμφιθέατρο
 • Θέσεις : 126
 • WiFi : Ναι
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τύπος : Αμφιθέατρο
Θέσεις : 126
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
Αμφιθέατρο

126

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
 • Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • Τύπος : Αμφιθέατρο
 • Θέσεις : 126
 • WiFi : Ναι
Συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Πολυτεχνικής Σχολής
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τύπος : Αμφιθέατρο
Θέσεις : 126
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα