• Φωτογραφία

 • Όνομα

 • Χρήση από Τμήμα

 • Κτίριο

 • Τύπος

 • Θέσεις

 • WiFi

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Κ10 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

60

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Κ10 Μεσολόγγι
Ισόγειο
 • Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 60
 • WiFi : Ναι
Κ10 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 60
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Κ10 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

54

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Κ10 Μεσολόγγι
Ισόγειο
 • Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 54
 • WiFi : Ναι
Κ10 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 54
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Κ10 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

125

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Κ10 Μεσολόγγι
Ισόγειο
 • Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 125
 • WiFi : Ναι
Κ10 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 125
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Κ10 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

64

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Κ10 Μεσολόγγι
Ισόγειο
 • Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 64
 • WiFi : Ναι
Κ10 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 64
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Κ10 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

64

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Κ10 Μεσολόγγι
Ισόγειο
 • Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 64
 • WiFi : Ναι
Κ10 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 64
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Κ11 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

64

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Κ11 Μεσολόγγι
Ισόγειο
 • Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 64
 • WiFi : Ναι
Κ11 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 64
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Κ11 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

115

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Κ11 Μεσολόγγι
Ισόγειο
 • Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 115
 • WiFi : Ναι
Κ11 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 115
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Κ7 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αμφιθέατρο

409

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Κ7 Μεσολόγγι
Ισόγειο
 • Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Τύπος : Αμφιθέατρο
 • Θέσεις : 409
 • WiFi : Ναι
Κ7 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Τύπος : Αμφιθέατρο
Θέσεις : 409
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα