• Φωτογραφία

 • Όνομα

 • Χρήση από Τμήμα

 • Κτίριο

 • Τύπος

 • Θέσεις

 • WiFi

Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Γεωπονίας
Κ24 Μεσολόγγι
1ος Όροφος
Αίθουσα διδασκαλίας

56

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Κ24 Μεσολόγγι
1ος Όροφος
 • Τμήμα Γεωπονίας
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 56
 • WiFi : Ναι
Κ24 Μεσολόγγι
1ος Όροφος
Τμήμα Γεωπονίας
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 56
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Γεωπονίας
Κ24 Μεσολόγγι
1ος Όροφος
Αίθουσα διδασκαλίας

64

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Κ24 Μεσολόγγι
1ος Όροφος
 • Τμήμα Γεωπονίας
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 64
 • WiFi : Ναι
Κ24 Μεσολόγγι
1ος Όροφος
Τμήμα Γεωπονίας
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 64
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Γεωπονίας
Κ24 Μεσολόγγι
1ος Όροφος
Αίθουσα διδασκαλίας

64

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Κ24 Μεσολόγγι
1ος Όροφος
 • Τμήμα Γεωπονίας
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 64
 • WiFi : Ναι
Κ24 Μεσολόγγι
1ος Όροφος
Τμήμα Γεωπονίας
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 64
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Γεωπονίας
Κ24 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

30

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Κ24 Μεσολόγγι
Ισόγειο
 • Τμήμα Γεωπονίας
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 30
 • WiFi : Ναι
Κ24 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Τμήμα Γεωπονίας
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 30
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Γεωπονίας
Κ24 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

65

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Κ24 Μεσολόγγι
Ισόγειο
 • Τμήμα Γεωπονίας
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 65
 • WiFi : Ναι
Κ24 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Τμήμα Γεωπονίας
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 65
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Γεωπονίας
Κ24 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αίθουσα διδασκαλίας

90

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Κ24 Μεσολόγγι
Ισόγειο
 • Τμήμα Γεωπονίας
 • Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
 • Θέσεις : 90
 • WiFi : Ναι
Κ24 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Τμήμα Γεωπονίας
Τύπος : Αίθουσα διδασκαλίας
Θέσεις : 90
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα
Αμφιθέατρο Πανεπιστήμιο Πατρών
Χάρτης
Πρόγραμμα
Τμήμα Γεωπονίας
Κ24 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Αμφιθέατρο

230

Ναι

Χάρτης
Πρόγραμμα
Κ24 Μεσολόγγι
Ισόγειο
 • Τμήμα Γεωπονίας
 • Τύπος : Αμφιθέατρο
 • Θέσεις : 230
 • WiFi : Ναι
Κ24 Μεσολόγγι
Ισόγειο
Τμήμα Γεωπονίας
Τύπος : Αμφιθέατρο
Θέσεις : 230
WiFi : Ναι
Χάρτης
Πρόγραμμα